Ολοκληρωμένη Αισθητική Φροντίδα,
Ζωή Ανδριώτη, Αισθητικός Κοσμετολόγος πτυχ. Α.Τ.Ε.Ι Αθηνών,
Ελαιουργική (έναντι Βερόπουλου) , Λευκάδα, Τηλ. 2645020102